Kullanıcılar

KULLANICILAR

Yardımcı teknolojiler ve ADİS çözümleri, çeşitli hastalıklar sebebi ile farklı ihtiyaçlara sahip her yaştan her seviyeden engelli kişilerin kullanımı içindir.

Bireysel durumunuzda hangi ürün ve sistemleri kullanabileceğiniz hakkında daha fazla bilgi edinin.

Bu sayfada yer almayan ender görülen bir başka rahatsızlık için teşhis kondu ise lütfen bizimle iletişime geçin.

ALS-MNH

RETT SENDROMU

AFAZİ

OMURİLİK YARALANMASI / FELÇ

KAS DİSTROFİSİ

MULTİPL SKLEROZ

SEREBRAL PALSİ

OTİZM

TRAVMATİK BEYİN HASARI