Afazi

AFAZİ

Afazi, inme veya beyin hasarı gibi nörolojik bir olaydan kaynaklanan edinilmiş bir dil ve konuşma bozukluğudur. Afazi bilişsel durumu etkilemese de, konuşmayı, yazılı kelimeleri anlamayı ve kişinin kendini sözlü ve yazılı olarak ifade etmesini zorlaştırır. Afazinin başlaması ile günlük aktiviteler, sosyal etkileşimler ve konuşma gerektiren yeni şeyler öğrenmek değişen derecelerde etkilenebilir.

Afazi terapisi, bireyin doğal konuşmasını yeniden yapılandırmaya odaklanır. Tedavinin başlangıcında belirlenen hedeflere ulaşmak için çoklu iletişim stratejileri uygulanabilir; bu yaklaşıma çoklu mod denir. Bu metot, işaret, konuşma, yazma, çizim yapma ve beden dilini içerebilir. Afazi olan insanların farklı ihtiyaçlarını desteklemek için bir grup ekipman kullanılır ve bu araçlar genellikle bireysel ihtiyaçları ve hedefleri desteklemek için kişiselleştirilebilir.

Afazi Hayata Katılım Yaklaşımı (LPAA – Life Participation Approach to Aphasia) afazi terapistleri tarafından tasarlanan, bireye afazi ve ilgi alanları ile ilgili öncelik vermek için oluşturulmuş bir tedavi stratejisidir. Bu yöntem afazi olan insanların yapmak istedikleri şeyleri yapmaya yardımcı olmaya odaklanır ve çoklu mod ile desteklenen konuşma çalışmalarını kullanarak ilk günden itibaren hastanın ihtiyaçlarını sürekli olarak ele almanın önemini vurgular.

Alternatif ve Destekleyici İletişim (ADİS) afazi olan bireyleri ve iletişim ortaklarını destekleyebilen çok modelli stratejilerden biridir. Bir iletişim onarım stratejisi olarak ADİS, tipik afazi tedavisine doğal olarak uyan bir araçtır ve afazi olan bir kişi doğru kelimeleri bulmakta zorlanıyorsa iletişim için güçlü bir destek olabilir.

Alternatif ve Destekleyici İletişim Yazılımları ile Afazili bireyler için özel sayfa setleri oluşturulabilir, içerikler kişiselleştirilebilir.