Mitler ve Bilimsel Kaynaklar

Bu sayfada ADİS ile ilgili YANLIŞ İNANIŞLARI sıraladık, bu düşünce kalıplarına açıklık getirmek istedik.

MİTLER ve BİLİMSEL KAYNAKLAR

ADİS, kişinin konuşmasını engeller / konuşmasını geciktirir

Bu mit, ADİS kullanmanın doğal konuşmadan vazgeçmek anlamına geldiği inancına dayanmaktadır. Gerçek şudur ki; tam tersine ADİS konuşma üretimini artırabilir. ADİS, doğal konuşmadan vazgeçmek veya onun yerine geçmek demek değildir.

Çocuğum/öğrencim ADİS’e başlamak için çok küçük

Bu inanış, ADİS’in erken yaşta sunulmasının doğal konuşmanın gelişimini engelleyeceği inancına dayanmaktadır. Oysa ki; ADİS doğal konuşmayı ve dil becerilerini geliştirir.

ADİS’e başlamak için artık çok geç

Bu efsane, iletişim kurmayı ve okumayı gençken öğrenmemiz gerektiği inancına dayanmaktadır. Halbuki yaşamın herhangi bir evresinde iletişim ve okuryazarlık becerilerini öğrenmek mümkündür.

Yakınım ADİS’ten faydalanamayacak kadar ağır engelli

Bu düşünce, bir kişinin bilişsel ve/veya fiziksel yeteneklerinin çok ciddi şekilde bozulduğu varsayımına dayanmaktadır. Gerçek şudur ki; ADİS için tek ön koşul nefes almaktır. Konulan teşhis veya engellilik düzeyi ne olursa olsun ADİS herkes tarafından kullanılabilir.

Biraz konuşabilen biri için ADİS’e gerek yoktur.

Bu mit, temel iletişim için biraz konuşmanın yeterli olduğu inancına dayanmaktadır. Gerçek şu ki; sınırlı konuşma, birinin gerçekten ne istediğini veya hissettiğini ifade etmesini zorlaştırır, bu nedenle de günlük yaşama katılma kapasitesini sınırlar.

ADİS, iletişim zorluklarının tamamını ortadan kaldırır.

Bu efsane, bir ADİS çözümünün anında etkin iletişimi başlatacağı inancına dayanmaktadır. Esasen, ADİS uygulaması, arada sırada birinin önüne bir cihaz koyup onun söyleyeceklerini dinlemekten ibaret değildir. ADİS, zaman ve sabır gerektiren, mümkünse tüm yakın çevrenin katılımını gerektiren bir yolculuktur.

Nörolojik bir olaydan hemen sonra ADİS kullanılmamalıdır.

Bu inanç, nörolojik bir olaydan çok kısa bir süre sonra ADİS kullanımının konuşmayı yeniden kazanmayı önleyebileceği fikrine dayanmaktadır. Tersine; bu durumdaki bir bireyin ADİS kullanımı yeniden konuşana dek geçen süre içinde belli ölçüde iletişim kurmasına olanak tanıyabilir.

İleri teknolojili cihazlara geçmeden önce mutlaka düşük teknolojili ADİS kullanılmalıdır.

Bu efsane, bir kişinin koşmadan önce yürümesi gerektiği anlayışına dayanmaktadır. Gerçek şu ki; ADİS araç ve tekniklerinin sunulmasında herhangi bir sıra bulunmaz. Neyin ne zaman sunulacağı, bireyin mevcut ve gelecekteki becerilerine ve ihtiyaçlarına göre düzenli olarak alınan ve tekrar gözden geçirilen bir dizi karardan ibarettir.

Bugüne dek yapılan araştırmaların ortaya koyduğu ADİS ve KONUŞMA hakkındaki gerçekler nelerdir?

  • ADİS, birinin doğal konuşma geliştirmesini veya kullanmasını ENGELLEMEZ.
  • ADİS, konuşma üretimi üzerinde olumlu bir etkiye sahip olma eğilimindedir ve doğal konuşmanın gelişimi için bir tedavi yöntemi olarak önerilmektedir.
  • ADİS’e başlamanın ardından konuşma üretimindeki kazanımlar kişiden kişiye değişir.
  • ADİS, bireyin doğal konuşmasını da içeren genel iletişim sisteminin bir parçasıdır.
  • ADİS, bireyin etkili ve bağımsız iletişim kurma yeteneğini geliştirir.

BİLİMSEL KAYNAKLAR

Yukarıdakiler de dahil olmak üzere benzer daha pek çok mitin ne denli yanlış olduğu son yıllardaki bilimsel araştırmalarla kanıtlanmıştır.
ADİS hakkında daha detaylı bilgi sahibi olmak için, sözünü ettiğimiz bilimsel araştırma kaynaklarının listesine buradan ulaşabilirsiniz.

ADİS üzerine bu tip araştırmaların ülkemizde de yapılması, çoğalması ve desteklenmesi dileğiyle…