Otizm

YAŞAMA KATILIM

Otizmli çocukların etkin iletişim kurabilmeleri için doğru zamanda doğru araçlara sahip olmaları ve bunları nasıl kullanacaklarını bilmeleri gerekir. Çocuğunuzun zorlu davranışları azaltmasına, sağlık, mutluluk ve genel yaşam kalitesini artırmasına yardımcı olabilecek araçlarımız olduğuna inanıyoruz.

Doğru şekilde kullanılan yardımcı araç ve teknolojiler; hayata daha fazla katılım, daha tatminkâr ilişkiler kurma ve sürdürme, kişisel tercihleri ifade etme, seçimler yapma ve kişisel yetkinlikler geliştirme gibi yaşam tarzı iyileştirmelerine yardımcı olabilir.

Etkili davranış desteği

Otizmli çocuklar genellikle çığlık atma, bir şeyler fırlatma, kendisi için yıkıcı veya genel olarak şiddetli davranışlar sergilemek gibi sorunlarla ya da zorlayıcı davranışlarla uğraşırlar. Bu gibi davranışlar bizlere iletişim kurma çabasını ifade eder. Örneğin, bir çocuk gürültülü veya hoş olmayan ortamlardan kaçmak için iletişim kurmak yerine bizim için sorunlu gibi gözüken davranışlarda bulunabilir.

Etkili (olumlu) davranış desteği otizmli çocuğun sorunlu davranışının sebebini tanımlamak ve sorunlu olan bu davranışının yerine yeni ve sosyal olarak kabul gören diğer doğru davranışı kullanması için uygulanan bir destektir.

Öte yandan, öğrenmeye giden yol hepimiz için önce duyulardan geçer. Multisensory karanlık odalarda yürütülen terapilerle otizmli bireylerin duyusal uyaranlarla bilgiyi daha kolay işlemesi sağlanabilir.

Multisensory karanlık odalar hakkında daha fazla bilgi edinin.

SOSYAL ETKİLEŞİM

Otizmli bireyler genellikle toplumsal kuralları okumak ve yorumlamakla ilgilenmezler ya da ilgilenemezler. Çok sevdiğiniz çocuğunuzun, kardeşinizin veya torununuzun başkalarıyla sosyal bağlantı kurma güçlüğü çekmesi veya bir başkasının bakış açısıyla durumları değerlendiremiyor oluşu otizmin en üzücü yönü olabilir.

Uygun Alternatif ve Destekleyici İletişim çözümleri ve modelleme stratejisi, otizmli bireyin ailesi ve sosyal çevresi ile doğru ilişki kurmasına yardımcı olabilir.

OTİZM VE İLETİŞİM İHTİYAÇLARI

Otizmli çocukların bazıları konuşamasa da, otizmli her çocuğun dil sorunu olmaz. Bununla birlikte otizmli çocukların çoğu, özellikle başkalarıyla konuşurken dili etkili bir şekilde kullanmakta güçlük çekmektedir.

İletişim becerilerini geliştirmenin birçok farklı yolu vardır. En iyi tedavi programı okul öncesi erken yıllarda başlar, çocuğun yaşına ve ilgi alanlarına uyarlanır.

Sembol tabanlı ADİS yazılımımız TD Snap’i içeren iletişim cihazımız ile çocuğunuzun iletişim kurmasına yardımcı olabilirsiniz. > TD I-110    

Okuma ve yazma

Otizmli bir çocuğunuz varsa, okuma yazma becerilerini düşünmeye başlamak için asla çok erken değildir. Harfleri öğrenmek bazı otizmliler için kolay olsa da, bunun pekiştirilmesi ve okuma-yazma olarak çalışılması gerekir.

Erken dönemde, günlük aktiviteler ve rutinler sırasında okuma-yazma üzerinde çalışmak, ileriki dönemde sosyal olarak da birçok kolaylığı beraberinde getirecektir.

Otizm spektrum bozukluğu ve zaman algısı

Otizmli kişiler için gelecekle ilgili öngörüler yapmak oldukça karmaşık bir iştir. Diğer bir deyişle, zaman, mekan ve bağlamın değişmesi otizmli bireylerde kaygının yükselmesine neden olabilir. Bu da olumsuz davranışlarda bulunmayı, yeni ortama ve bağlama geçiş yapmakta zorlanmayı beraberinde getirir.

 

Birazdan ne olacağını veya nereye gidileceğini, orada kimlerin olacağını ve onu nelerin beklediğini bilmek osb’li kişiyi rahatlatır. Özetle, zamanı öngörebilmek otizm spektrum bozukluğu ile yaşayan kişiler ve onların aile üyeleri, öğretmen ve terapistleri için günlük hayatta planlamalar yapmayı ve planları hayata geçirmeyi kolaylaştırır.

Çocuğunuz veya öğrencileriniz için zamanı görselleştirerek daha az kaygı ile oto kontrolü düzenlemesine yardımcı olabilirsiniz.    >  Resetea